VỀCHÚNG TÔI

Henan Guoxi Ultrapure mới vật liệu Co., ltd

Hà Nam Guoxi Ultra-pure mới vật liệu công ty TNHH được thành lập vào tháng 6 năm 2012 của một số chuyên gia đang nghiên cứu tài liệu khoa học lớn từ các tài liệu khoa học và kỹ thuật (SMCE) tại Đại học nam trung bộ, nằm trên một diện tích là 110.000 mét vuông , mình vốn đăng ký là 12.000, 000.00usd.

Sản phẩm nổi bật